Phân công công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó Thủ tướng

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông – Hải đảo

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Chiến lược, kế hoạch pha’t triển kinh tế – xã hội cả nước; chiê’n lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiê’n lược ứng phó với biến đổi khí hậu; chiê’n lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng cũng là người điều hành công tác chi ngân sách Nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các Quỹ khác của Nhà nước; pha’t hành công trái, trái phiếu Chính phủ.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm: Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông – Hải đảo; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia và Trưởng các Ban Chỉ đạo khác.

2 tân Phó Thủ tướng nhận nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Cải cách hành chính; phòng, chống b.u.ô.n l.ậ.u và g.i.a.n l.ậ.n t.h.ư.ơ.n.g mại; phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, thanh tra, giải quyê’t khiếu nại, t.ố c.á.o; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm; đặc xá; cải cách tư pha’p; công tác dân tộc, t.ô.n g.i.á.o và những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng; phối hợp công tác giữa Chính phủ với TAND tối cao và VKSND tối cao.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực nói trên.

Ông Trương Hòa Bình là: Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống b.u.ô.n l.ậ.u, g.i.a.n l.ậ.n t.h.ư.ơ.n.g mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm; các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân), trong đó có quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông – Hải đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền…

Ông Minh còn giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo Bộ Ngoại giao và làm các nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi t.h.ư.ơ.n.g mại…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác khối kinh tế tổng hợp. Cụ thể đó là các lĩnh vực: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự bảo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội… Ông Khái giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực này.

Ông Lê Minh Khái làm: Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo x,ử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Ông Đam giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm: Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng quốc phòng – an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về pha’t triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp và pha’t triển nông thôn, t.h.ư.ơ.n.g mại – xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; chỉ đạo bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Thành cũng phụ trách các lĩnh vực: Các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pha’p luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất…; công tác phòng, chống lụt bão, tìm k.i.ế.m cứu nạn.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực ông được phân công.

Ông làm: Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về pha’t triển điện lực; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải…

Thu Hằng

Loading...